Coaching voor onderwijsinstellingen

Zelf heb ik jaren in het onderwijs gewerkt zowel in het primair, voortgezet als middelbaar beroepsonderwijs. In deze branche ben ik dan ook goed bekend.

Mijn Personal Life Coach coacht onderwijsinstellingen, werknemers of leerlingen aan de hand van samen opgestelde doelen. Dit kan op individueel niveau of in groepsverband. Denk hierbij aan:

  • Coachen van nieuwe docenten
  • Coachen van docenten met motivatieproblemen
  • Coaching op zowel pedagogisch als didactisch werkvlak
  • Beperken van het ziekteverzuim
  • Duurzame re-integratie in het arbeidsproces
  • Motivatieproblemen, door bijvoorbeeld pesten of een reorganisatie
  • Problemen in samenwerking en communicatie
  • Verloop van LIO-stagiaires en (beginnende) leerkrachten verminderen

Coaching voor werknemers
Ik kan docenten ook op individueel niveau coachen op het gebied van: persoonlijke problemen, werkstress, innerlijke onrust, overspannenheid en burn-out klachten, neerslachtigheid of bij het verwerken van verlies. Door het voeren van gesprekken en daarin gerichte vragen te stellen, krijgt de medewerker meer inzicht in de eigen ontwikkeling en patronen waardoor hij of zij vastgelopen is. We zorgen ervoor dat de medewerker weer grip krijgt op de situatie en de manier van handelen.

In groepsverband worden de gesprekken en de doelen breder opgesteld en kijken we wat er als onderwijsinstelling nodig is om deze doelstellingen te behalen.

Coaching voor leerlingen
Daarnaast coach ik leerlingen met motivatieproblemen, rouw of verliesverwerking. Denk bijvoorbeeld aan gescheiden ouders, het verlies van een dierbare of het aanpassen na een verhuizing.

Meer informatie en kosten
Voor onderwijsinstellingen werkt Mijn Personal Life Coach met pakketten. Voor meer informatie over deze pakketten en de kosten, kun je contact opnemen via angela@mijnpersonallifecoach.com.

Neem contact op