Je gaat door, maar je hebt het gevoel dat je niet meer door kunt. Je voelt je moe, lusteloos en bovenal schuldig. Schuldig, omdat je eigenlijk niet meer kan en andere of jezelf niet te leur wil stellen. Als je last hebt (gehad) van een burn-out, herken je je hoogstwaarschijnlijk in deze gevoelens. Vaak kom je er pas achter dat je een burn-out hebt als je er al middenin zit. Je hebt namelijk lange tijd door de vermoeidheid heen gewerkt, maar merkt op den duur dat zelfs de alledaagse taken als een heftige opgave voelen. Het schuldgevoel groeit en je beland in een vicieuze cirkel van het toch doorgaan, terwijl je niet meer kunt. Om een burn-out te kunnen behandelen en voorkomen in de toekomst is het allereerst belangrijk te weten waar de burn-out vandaan komt.

Het ontstaan van een burn-out

Een burn-out kan ontstaan door factoren in de werksfeer, privésfeer, persoonlijke karaktereigenschappen en veelal door een combinatie hiervan.

Oorzaken gelegen in de werksfeer:
– Er bestaat veel onduidelijkheid over de werkzaamheden;
– Je hebt continu een hoge druk om te presteren;
– Conflicten op de werkvloer;
– Weinig tot geen waardering.

Oorzaken gelegen in de privésfeer:
– Relationele problemen;
– Verbouwing;
– Onstabiele thuissituatie.

Oorzaken gelegen in het karakter:
– Je legt de lat te hoog voor jezelf;
– Je kunt hebt moeite om nee te zeggen en zet jezelf daardoor vaak op de tweede plaats;
– Je bent te perfectionistisch.

Hoewel een burn-out verschillende oorzaken kan hebben, leidt het altijd tot dezelfde gevolgen. Het zorgt namelijk niet alleen voor mentale vermoeidheid, maar zorgt ook voor lichamelijke uitputting wat uiteindelijk uitmondt in allerlei fysieke klachten.

Het herkennen van een burn-out

Slapeloosheid, het hebben van weinig energie, snel geprikkeld zijn, besluiteloosheid, neerslachtig, je opgejaagd voelen en concentratieproblemen die vaak uitmonden in het gevoel van het ‘niet meer aan kunnen’, kunnen voortekenen zijn van een burn-out. Je zult het in het begin vaak hebben weggevaagd met de gedachte dat het wel meevalt, jij je slaapt wel zult inhalen en de klachten vanzelf over zullen gaan. Het is echter zeer belangrijk burn-out klachten serieus te nemen en te verhelpen (dan wel te voorkomen).

Naast deze mentale symptomen zijn er zoals eerdergenoemd ook lichamelijke symptomen van een burn-out. Hoofdpijn en spierpijn zijn de meest voorkomende symptomen van een burn-out, maar daarnaast komen misselijkheid, buikpijn, hartkloppingen en hyperventilatie ook ontzettend vaak voor. Het is een uitputtingsreactie van je lichaam, die versterkt wordt door de aanhoudende symptomen, want een burn-out wordt vaak (te) laat herkend. Je lichaam waarschuwt je dat je teveel stress hebt en rustiger aan moet doen. Als je de waarschuwingen van je lichaam negeert, is je lichaam na een tijdje echt ‘o’ en kom je in een ‘burn-out’.

Behandeling van een burn-out

Het moeilijkste van het behandelingsproces van een burn-out is het leren loslaten. Het loslaten van het continu bezig zijn of fysiek. Met het loslaten van het gevoel continu bezig te moeten zijn, verminder je de druk om te moeten presteren en daarmee verminder je de stress. De stress die ervoor gezorgd heeft dat je lichaam burned-out is.

Energieverdeling is hierbij ontzettend belangrijk. Verdeel je energie in plaats van het in één keer te gebruiken als je je ‘goed’ voelt. Leer naar je lijf te luisteren en te erkennen als je energie op is. Geef jezelf rust en gun jezelf de rust. Daarbij is het tevens van belang zowel eerder gedrag als gedachtes onder de loep te nemen om negatieve patronen te kunnen doorbreken. Hier zullen nieuwe inzichten uitkomen met als doel het in balans blijven om niet opnieuw een burn-out te krijgen en de daarmee gepaard gaande negatieve emoties te voorkomen dan wel in te perken.

Het is moeilijk om zelf vast gesleten patronen te ontdekken en te doorbreken, tot nieuwe inzichten te komen en om ook daadwerkelijk naar deze nieuwe inzichten te handelen. Om uit een burn-out te komen en/of om een nieuwe burn-out te voorkomen zijn nieuwe inzichten en het handelen daarnaar noodzakelijk.

Behoefte aan meer rust, helderheid en energie?

Neem dan een vrijblijvend contact op. Ik help je uit een burn-out komen en wellicht nog belangrijker: een nieuwe-burn-out voorkomen.

Neem vrijblijvend contact op